logo
当前位置:首 页 > 古人诗词 > 查看文章

慈母手中线,游子身上衣。 

慈母爱子,非为报也。 

慈母爱,爱幼雏,赵家光义为皇储。

惨惨柴门风雪夜,此时有子不如无。

白头老母遮门啼,挽断衫袖留不止。

爱子心无尽,归家喜及辰。

尊前慈母在,浪子不觉寒。 

一尺三寸婴,十又八载功。

昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。

万爱千恩百苦,疼我孰知父母?

谁言寸草心,报得三春辉.

世上惟一没有被污染的爱——那便是母爱。

十月胎恩重,三生报答轻。

搴帷拜母河梁去,白发愁看泪眼枯。
 
母仪垂则辉彤管,婺宿沉芒寂夜台。

母亲,人间第一亲;母爱,人间第一情。
  http://www.yikexun.cn
母称儿干卧,儿屎母湿眠

母别子,子别母,白日无光哭声苦。 

将母邗沟上,留家白邗阴。月明闻杜宇,南北总关心。

慈母倚门情,游子行路苦。 

这家伙很懒,什么都没写!

—— snail_admin

snail_admin
你可能也喜欢Related Posts
众说纷纭Comments
大眼 可爱 大笑 坏笑 害羞 发怒 折磨 快哭了 大哭 白眼 晕 流汗 困 腼腆 惊讶 憨笑 色 得意 骷髅 囧 睡觉 眨眼 亲亲 疑问 闭嘴 难过 淡定 抗议 鄙视 猪头
小提示:直接粘贴图片到输入框试试
努力发送中...
footer logo
未经许可请勿自行使用、转载、修改、复制、发行、出售、发表或以其它方式利用本网站之内容
Copyright © QQOQ Studio All Rights Reserved. Theme by QQOQ